Gazdaságvédelmi intézkedések a COVID-19 második hulláma miatt

Adófizetési kedvezményekkel érintett időszak
 • 2020. november

Kedvezményekkel érintett adónemek, könnyítések

 • Szociális hozzájárulási adó,
 • Szakképzési hozzájárulás,
 • Rehabilitációs hozzájárulás,
 • KIVA adóalanynál a személyi jellegű kifizetések,

Érintettek köre

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) folytató kifizető jogosult.

Adókedvezményre jogosító feltételek

 • A munkaadó a munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz ill.,
 • a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg,
 • Mentesség igénybevételének további feltétele, hogy a kifizető a veszélyhelyzetre való tekintettel a munkavállalót elbocsájtotta volna, illetőleg a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz,

További kedvezmény

 • A munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabérének 50 %-át megtéríti az Állam, igénylés és elbírálás esetén akkor, ha:
  • a támogatás utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
  • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
A Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban a Kormányrendelet további rendelkezéseket tartalmaz (7. § - 13. §), amit jelen blogbejegyzésünkben nem részleteztünk.